fredag den 5. oktober 2012

Feedback på opgave1 fra gruppe 5


Spg 1.
Besvarelsen fra gruppe 5 lever fuldt ud op til opgavebeskrivelsens kriterier.
Gruppe 5 beskriver grundlæggende hvad deres case handler om, de illustrerer hvordan kampagnen er lanceret, både med screendumbs af kampagnen og en tidslinje over kampagnens forløb. De forskellige dele af kampagnen er overskueligt beskrevet som tentpole og tie-ins. Gruppen har der ud over anvendt Henry Jenkins 7 principper på kampagnen.

Spg 2.
Gruppe 5 anvender Henry Jenkins 7 principper særligt godt. De har formået at give et klart overblik over hvilke platforme der er på spil og hvilke crossmedia strategier der er anvendt. Hver af de 7 principper er understøttet med et fra kampagnen, der er med til at fortælle deres pointe.

Spg 3.
Kampagnen Familien og tv-serien Ghost Whisperer adskiller sig meget fra hinanden. De har få lighedspunkter, som f.eks. at begge består af fiktive historier.  Der ud over er formaterne meget forskellige: Familien har et klart budskab om at påvirke unge til at køre mere sikkert. Ghost Whisperer handler om en ung pige der hjælper spøgelser fra den menneskelige verden over på den anden side til åndeverdenen.
Størrelserne på formaterne er også meget forskellige fra den store amerikanske maskine der ligger bag Ghost Whisperer til den lille danske kampagne fra Rådet for sikker trafik.
Til sidst er formålene med koncepterne også meget forskellige. Kampagnen har folkeoplysning til formål, hvorimod Ghost Whisperer er meget mere profit orienteret.

Spg4.
Gruppe 5 har lavet en meget overskuelig opgave. De har skarp struktur på deres besvarelser og understøtter alle deres pointer med billeder.
Vi har derudover lært om hvordan kampagner kan bruge immersion til at inddrage deres målgruppe.

Af gruppe 5: 

Martin Hald Jacobsen / Sara Bovin / Frederik Kjems / Pernille Bervald

Ingen kommentarer:

Send en kommentar