søndag den 28. oktober 2012

Refleksioner d. 26. oktober.

De 3 vigtigste punkter jeg tager med mig fra Peter Svarres "Den perfekte storm" er følgende:

a) Nutidens mennesker, det senmoderne menneske, skaber deres identitet ved at skabe og dele indhold, produkter og services.
Vi er hele tiden i gang med denne identitetskabelse, fordi vi identificerer os ud fra de ting vi omgiver os med. Med blogs, facebook-profiler, twitterkontoer, Instagramkontoer mm. skaber vi fortællingen om hvem vi er som mennesker. Vi opnår værdi gennem skabelse, og har derfor brug for at være involverede i skabelsen af de produkter og services, vi omgiver os med i vores hverdag. 

b) Som virksomhed der ønsker at involvere brugerne, skal man finde den rette platform at gøre dette på, og derefter tale det rette sprog på denne platform. Det er ikke nødvendigvis en succes at være på facebook med sit produkt. Brugerne vil evt. hellere involvere sig med produktet på en anden, og for dem og produktet, mere naturlig platform.

c) Transparens, giver (de fleste) virksomheder store fordele. At spille med åbne kort og dele viden og information, får folk til at tale om virksomheden og ikke mindst dens produkter - og som bekendt findes der ikke dårlig reklame. Så længe der bliver snakket om produkterne, er de i brugernes bevidsthed, og når de er det, vil der også være større sandsynlighed for, at brugerne vælger netop disse produkter fremfor konkurrentens. Og når man åbner op for brugerinvolvering og evt. direkte medskabelse af produkterne vil det tiltrække det senmoderne mennesker, der jo netop finder værdi i medskabelsen. 

Som professionel tv-og medietilrettelægger bliver vores position og rolle i den grad påvirket af "Den perfekter storm" og "everyone is a media outlet".
Med det digitaliserede samfund, hvor alle kan producere, publicere og distribuere indhold, bliver man som professionel medie-tilretterlægger udfordret på sit fagområde. For tilrettelæggeren kræver det derfor øget fokus på kvaliteten af indholdet, og man må i den grad have for øje, hvem man ønsker at sende sit budskab til. Som Peter Svarre var inde på i sit oplæg på Mediehøjskolen i uge 43, må man som udsender af et produkt/budskab gøre sig klart, at man ikke er interessant for alle mennesker hele tiden. I stedet kan det være en fordel, at henvende sig til en bestemt dedikeret gruppe med et produkt netop tiltænkt dem - altså levere et udvalgt produkt/budskab til en bestemt niche. Hvis man rammer rigtigt med sit budskab til den bestemte niche, så vil niche-skaren skabe en hype omkring produktet/budskabet, som vækker nysgerrighed og opmærksomhed i de gængse medier. 
Vi kan vi altså som tilrettelæggere nå ud til store dele af befolkningen ved at gøre indholdet mere niche-præget. 

Som bruger i relation til brugerinvolvering er jeg selv meget involveret. Jeg er aktiv bruger på enkelte digitale sociale platforme, og en mere passiv tilskuer på andre. På The social technographics ladder vil jeg derfor ligge på Spectators-trinnet på nogle platforme, mens jeg på andre platforme er helt i toppen af stigen på Creators-trinnet.  

Af Mette Mandal - gruppe 4/TVM4

Ingen kommentarer:

Send en kommentar