tirsdag den 23. oktober 2012

LinkedIn som platform for brugerinvolvering

Udbredelse
- Hvor mange: 900.000 danskere er på LinkedIn, har 175 mill. brugere på verdensplan, og er dermed det næststørste sociale netværk efter Facebook.
- Hvem: Folk med længerevarende uddannelser (erhvervsfolk). Den største gruppe af brugere er entreprenører.
- Demografi: 42 % kvinder og 58 % mænd. Typisk aldergruppe er 25-55 årige. Nordamerika og Europa er højst repræsenteret blandt brugerne. I DK har LinkedIn ret lav vækst for tiden i forhold til andre vestelige lande på platformen.

Primær kerne funktionalitet
Netværk:
Et professionelt socialt netværk - arbejdsnetworking! Man holder kontakt med tidligere kolleger, samarbejdsparter osv. Det er ikke nødvendigvis en aktiv kontakt, men man har hinanden, hvis behovet opstår. Man gør sit CV tilgængeligt også selvom man ikke er jobsøgende.
Community: 
Vidensdeling platform - man connecter med ligesindede eller med forskellige professionelle i andre erhverv for at opnå viden. Bl.a. ved at være en del af forskellige fora, hvor man kan læse andre folks spørgsmål, og give svar eller selv stille spørgsmål, hvis der er noget man kunne tænke sig input på.
Synlighed:
Man er synlig indenfor den verden man arbejder i. Ved at have et stort netværk dukker man også op hos folk, der søger efter medarbejdere fordi de måske kender én, der kender en selv.
Profilering:
Man viser hvem man er, bl.a. ved at lave arbejdsrelaterede statusopdateringer. Dvs. ikke facebook sovs og kartofler og baby-billeder. Men spændende artikler, ens syn på aktuelle ting indenfor ens branche osv. Man bliver "en spiller" indenfor ens branche.

LinkedIn som redskab til tv-produktion og broadcasting
- På LinkedIn kan man sprede budskabet om sit program - skabe hype. Det handler dog om, at man rammer de rigtige personer, fora og brancher. Da LinkedIn er for professionelle fagfolk, skal programmet også henvende sig til netop dette segment, for at man kan lykkes med hypen. Man skal altså henvende sig til en niche!
- LinkedIn kan bruges som research-redskab i forbindelse med produktionen af indhold til tv. Gennem diverse fora og sit direkte netværk kan man søge efter viden, personer eller idéer.

Involveringsgrad
- Man vælger selv involveringsgraden. Man kan opleve ved at følge med i diverse fora, eller man kan selv være en aktiv deltager der kommer med input.
- Man skaber "sig selv" via det man opdatere/lægger ud om sig selv. Man er derved sin egen redaktion.
- Hvis man er en del af diverse fora kan man herinde dele og re-distribuerer forskellige links, aktiviteter, CV, mm.  

Sprog/spilleregler (forventninger til aktivitet)
- Det er en professionel platform. Sproget er forholdvist formelt, kan være lidt mere uformelt i diverse fora, men så snakker man "forum-sproget". 
- Det er helt tilladt at connecte med folk man aldrig har mødt personligt. Man netværker simpelthen bredere end på Facebook, bl.a. med folk man ikke kender personligt, men som man er i samme branche med. 


Distribution
- Folk bliver bekendt med LinkedIn viralt, via mund-til-mund eller anmodninger på mail fra andre brugere i deres netværk. Primært studie og arbejdsnetværk.

Indgangsbarriere, Høj/lav
- Det kræver, at man opretter en profil, hvilket kan tage lidt tid, for jo mere man gør ud af sin profil, jo mere får man ud af platformen, og alle dens netværk. Det kræver, at man vil det!

Særlige kendtetegn
- Et professionelt socialt netværk.

Mini SWOT
- Strengts: Godt værktøj til at connecte med sin erhvervsgruppe/branche. Det er en direkte kontakt til andre uden at det går igennem en administration. Man bliver set på arbejdsmarkedet, uden at man behøver at stå som jobsøgende.
- Weaknesses: Det kræver meget for at komme i gang. Layoutet er rodet og ikke lettilgængeligt. Man bliver bedømt på det umiddelbare indtryk som ens profil viser, hvis man derfor ikke har opdateret sin profil ordentligt, kan det føre til at man fejlbedømmes. 
- Opportunities: Den visuelle del kan gøres lettere tilgængelig eks. med muligheden for at brugerne kan uploade videoer (egne produktioner, video CV, mm)
- Threats: Hacking - store firmaer med mange ansatte på LinkedIn er udsatte for hacking, da der dermed ligger mange oplysninger om firmaet tilgængelige på LinkedIn.

Af Rolf Glumsøe, Pernille Fals Bahrt og Mette Mandal - Gruppe 4/TVM4

Ingen kommentarer:

Send en kommentar